вівторок, 13 грудня 2016 р.

Проект "Вчимося жити разом"

Джерело: http://moistest23.blogspot.com

Проект «Вчимося жити разом» ініційований представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Міністерством освіти і науки України з метою формування та розвитку в дітей психосоціальних навичок ефективного спілкування, співчуття, поваги до прав людини, взаємодії, запобігання протистоянням та вирішення конфліктів, уміння поводитися в кризових ситуаціях.
На уроках основи здоров’я в 5–х класах учитель Ткаченко Ганна Василівна та соціальний педагог Головань Олена Павлівна провели уроки–тренінги «Розвиток згуртованості шкільного колективу».

У будь-якому колективі виникає питання, повязане з груповою згуртованістю, питання це важливе тому, що від рівня розвитку колективу, ступеня його згуртованості залежить ефективність роботи групи, а також психологічний комфорт кожного її члена. Програма тренінгу розроблена для учнів 4-5-х класів. Бо саме в цих класах педагоги відзначають найбільш конфліктні стосунки між дітьми і помітна певна «криза згуртованості». Це відповідає віковим особливостям класу – приблизно у віці 10 років основною потребою і ведучим типом діяльності стає спілкування. Причому клас для школяра – це не тільки місце, де є можливість спілкуватися, але і модель поведінки, авторитет. Група задає норми для своїх членів – від стилю в одязі до поведінки та особистісних цінностей.
У програмі тренінгу підвищення згуртованості брав участь весь клас. Але клас був розділений на підгрупи, які формувались випадково.
Тренінгові заняття допомогли учням розвивати такі навички та вміння:
1. доброзичливість, інтерес і вміння будувати довірчі відносини один з одним; емоційно співпереживати однокласнику;
2. співпрацювати і діяти спільно;
3. погоджувати свої дії з іншими і спільно вирішувати поставлені завдання;
4.  вирішувати конфліктні ситуації.
Усе це сприяє зближенню дітей і розвитку почуття «Ми» в дитячому колективі.
В основі змісту програми тренінгу «Розвиток згуртованості шкільного колективу» лежить вирішення проблем, які близькі і зрозумілі підліткам:
· як будувати відносини в колективі і протистояти тиску;
· як зрозуміти іншу людину в ході розмови;
· як важливо вміти донести свої думки і почуття до співрозмовника.
Таким чином, формується комунікативна компетентність підлітків, а на її основі динамічно розвивається групова згуртованість.